Mjölnare i Varberg år 1801

År 1801 fanns det enligt husförhörslängden för Varbergs Stadsförsamling en mjölnare, ‘möllnare’ Bengt Jönsson som var 30 år gammal. Han bodde ‘utom Söder Tull’ med hustrun Brita Nilsdotter 37 år.

Det är inte kännt vad som hände med Bengt och Brita då de inte finns med i det följande husförhöret för 1802. Då finns istället Sven Jonasson med familj inskiven i ‘Möllnare-Huset’ i södra delen av staden.

Källa: Varbergs Stadsförsamling, husförhör 1801-1807, AI:2, bild 29 och 97 (www.arkivdigital.se)

Advertisements

Borgare i Varberg år 1801

I husförhörslängden för Varbergs stadsförsamling år 1801 finns två personer beskrivna som ‘borgare’:

Lars Kiellström 61 år. Han bodde på andra roten på ‘Wacktholmen’ med hustrun Gunilla Pehrsdotter 61 år och fosterdottern Christina Svensson 28 år.

varbergs-stadsforsamling-ai-2-1801-1807-bild-7

Pehr Jönsson, 40 år. Han bodde på sjätte roten med hustrun Johanna Ingelsdotter 46 år och sonen Jöns 4 år.

Källor:
Varbergs Stadsförsamling, husförhör 1801-1807, AI:2 (www.arkivdigital.se)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Borgare

Kyrkomålaren Hultgren i Varberg år 1801

Enligt husförhörslängden fanns det tre fabrikörer i Varberg år 1801 och en av dem var ‘Fabriq’ Herr Jacob Magnus Hultgren som var 58 år gammal. Han bodde på sjunde roten med hustrun Fru Sara Helena Justelius 33 år och sex barn mellan ett halvår och 10 år; Gustaf Magnus, Jacob Fredrik, Elisabeth Charlotta, Sara Sophia, Eva Maria och Lona Lovisa. Han hade även en lärogosse, Gustaf Håkansson 14 år och pigan Maria Erichsdotter 22 år.

Jacob Magnus Hultgren var född 1741 i Östergötland. Efter att ha varit bosatt i Ulricehamn gifte han sig i Eksjö 1790 med Sara Helena Justelius, dotter till målaren Olof Justelius. De kom till Varberg omkring 1790. Hultgren var tapetfabrikör, det vill säga tapetmålare och kyrkomålare. Han målade ett flertal tak i halländska kyrkor bl a i Sällstorp, Frillesås, Idala, Nösslinge och Okome. År 1801 målade han taket i Svartrå kyrka. Han gick bort 1830.dscn4488

Svartrå Kyrka i Halland 2016 med tak delvis målat av Jacob M Hultgren.Bild:© K Watson

Källor:
Varbergs Stadsförsamling, husförhör 1801-1807, AI:2 (www.arkivdigital.se)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jacob_Magnus_Hultgren

Färgerifabrikörerna Francke och Fehrman i Varberg år 1801

Fabrikör är en äldre yrkestitel för en person som äger, förestår eller driver en fabrik. Titeln användes framför allt under 1800-talet och början på 1900-talet, då många fabriker och industrianläggningar var enskilt ägda eller familjeägda. Enligt husförhörslängden fanns det tre fabrikörer i Varberg år 1801 och två utav dem drev en färgerifabrik, Johan Fredric Francke och Carl Fredric Fehrman.

‘Fabriq’ Herr Johan Fredric Francke var 43 år gammal och bodde på fjärde roten med hustrun Fru Ingeborg Hedenberg 49 år, sonen Anders Petter 9 år och döttrarna Johanna Christina 20 år och Susanna Fredrica 15 år. Han hade även en lärogosse, Jean George Dahlgren 19 år, drängarna Pehr Nilsson 22 år, Håkan Arfvidsson 27 år och Ingel 23 år, samt pigorna Maria Greta Hammar 19 år och Brita Bengtsdotter 36 år.

Johan Fredric Francke var född i maj 1758 i Varberg och han var son till Johan Fredrick Francke och Maria Sigrid Holm. Fadern som gått bort år 1770 anlade ett linne-, silkes och klädesfärgeri i Varberg år 1761, vilket sonen senare kom att ta över. Johan Fredric Francke gick bort 1814, sonen Anders Petter blev även han fabrikör för färgeriet. Familjen Francke bodde på nr 87-88 (senare nr 58, 71, 74, 87) på fjärde roten i Varberg på nuvarande Kyrkogatan och kvarteret kallas än idag för Färgaren.

‘Fabriq’ Herr Carl Fredric Fehrman var 58 år och bodde år 1801 med Fru Maria Elisabeth Eiserman 47 år och sönerna Petter Magnus 12 år och Daniel 8 år på nr 110-12 (senare 190, 199, 206) på sjätte roten i Varberg, på nuvarande Torggatan där bl a ICA Kvantum idag ligger. Han hade även två drängar och en piga. Carl Fredric Fehrman var född 1743 i Stockholm och son till färgaren och manufakturisten Johan Christopher Fehrman. Han gick bort 1819, sonen Carl Gustaf hade då tagit över färgeriet.

Källor:
Varbergs Stadsförsamling, husförhör 1801-1807, AI:2 (www.arkivdigital.se)
Varbergs Historia, Albert Sandklef 1963
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=15202

Torpare i Varberg år 1801

År 1801 fanns det enligt husförhörslängden ett flertal torp i Varbergs stadsförsamling, de flesta var under gården Holmagärde.

Under Holmagärde
Ottabro (Åttabro):
Torparen Bengt Larsson 45 år coh hustrun Maria Erichsdotter 51 år med sonen Lars 16 år och dottern Anna 9 år.

Torparen Sven Thorsson 49 år och hustrun Inger Bengtsdotter 42 år med sönerna Lars 5 år och Thore 1 år samt dottern Chatarina 7 år.

Tufventorp:
Torparen Sven Pehrsson 67 år och hustrun Anna Nilsdotter 57 år samt dottern Christina 18 år.

Biörnaberg:
Torparen Thore Biörnsson 31 år och hustrun Ingar Bengtsdotter 30 år med sonen Carl Petter 1 år och döttrarna Beata 6 år och Magdalena 4 år.

varbergs-stadsforsamling-ai-2-1801-1807-bild-13ii

Bild: Varbergs Stadsförsamling, husförhör 1801-1807, AI:2, bild 13 (www.arkivdigital.se)

‘Öfrige Torpare’ under Holmagärde:
Torparen Sven Ohlsson 47 år och hustrun Gunilla Larsdotter 43 år med sonen Olaus 18 år.

Torparen Sven Bengtsson 42 år och hustrun Petronella Pehrsdotter 39 år med barnen Bengt 3 år och Elin 9 år.

Torparen Olof Pettersson 43 år och hustrun Engela Olofsdotter 43 år, sonen Johannes 9 år och döttrarna Petronella 10 år, Anna 6 år, Kiersti 4 år och Beata 1 år.

Torparen Eskill Nilsson 45 år och hustrun Nilla Esbjörnsdotter 34 år med sönerna Elias 10 år och Bertill 5 år och dottern Beata 8 år. På torpet bodde även svärfadern Bengt Börgesson 67 år och hustrun Anna Håkansdotter 68 år.

Torparen Anders Gustafsson 41 år och hustrun Helena Andersdotter 34 år med sönerna Gustaf 8 år, Olaus 4 år och Anders 1 år samt svärmodern Anna Hansdotter 64 år.

Vid Tegelugnen under Holmagärde:
Torparen Sven Larsson 55 år

Torparen Nils Svensson med barnen Börge 9 år och Chatarina 5 år.

Torparen Nils Nilsson 65 år och hustrun Karin Olofsdotter 43 år med sonen Bengt 24 år och döttrarna Kiersti 20 år och Ingar 14 år. Husförhörsboken noterar om Bengt och Kiersti att de ‘kunna ej läsa, hafva icke heller ännu gått till Nattvarden’.

Torparen Gunne Andersson 60 år och hustrun Lena Larsdotter 42 år.

Här bodde även Engela Giöthardotter 48 år med dotten Anna 11 år.

‘Öfrige torpare’under Holmagärde:
Torparen Eric Mansson 64 år

Torparen Anders Månsson 39 år och hustrun Börta Hansdotter 38 år med sonen Magnus som var 3 månader.

Torparen Hans Svensson 40 år och hustrun Börta Bengtsdotter 44 år med barnen Sven 1 år, Kiersti 8 år och Anna 4 år.

Susvind under Holmagärde:
Torparen Lars Nilsson 37 år och hustrun Gunilla Andersdotter 30 år.

Eckregården under Holmagärde:
Torpar drängen Lars Pehrsson 20 år och pigorna Ingeborg 22 år och Petronella 19 år.

Torparen Ander Larsson 66 år och hustrun Bengta Andersdotter 66 år

Torparen Sven Månsson 33 år och hustrun Cristina Andersdotter 25 år.

Södra Torpet:
Torparen Jöns Johansson 50 år och hustrun Imgar Pehrsdotter 52 år med sönerna Johan 17 år, Pehr 14 år, Nils 12 år och Carl 7 år, samt dottern Beata 9 år.

Källa:
Varbergs Stadsförsamling, husförhör 1801-1807, AI:2 (www.arkivdigital.se)

Skolan i Varberg år 1801

varbergs-laroverk-dia-1-1611-1821-bild-5Skolhuset i Varberg låg öster om kyrkan på nuvarande Drottninggatan och byggdes efter branden 1767 men dess historia kan spåras tillbaka till början på 1600-talet. Enligt Bexell var skolan eller läroverket ett tvåvåningshus av trä med rum för eleverna på övervåningen med ett undervisningsrum indelat i fyra läsavdelningar, och ett bibliotek med 158 böcker. Platsen för skolan är nu huset där bokhandeln ligger.

Skolan hade två anställda, en rektor med kollega. Rektorn hade i lön ’22 tunnor och 22 kappar spannmål, 4 lisp. smör och i penningar 9 r:d. 14sk. Banco’. De hade även en liten inkomst vid bröllop och andra högtider, ett ’årligt offer av staden’ samt några riksdaler av Peder Severinsson Skrivares testamente (Källa: Hallands Historia och Beskrifning av S. P. Bexell, 1817-19).

Rektor för skolan år 1801 var Pehr Mjöberg 42 år och han bodde där med hustrun Gustafva Erasmie 35 år och tre döttrar; Engela Fredrica 5 år, Carolina 4 år och Hinrica Maria som var endast 6 veckor då husförhöret gjordes. De hade även två pigor, Anna Chatarina 23 år och Brita Stina Moberg 33 år. Pehr Mjöberg var född i Gunnestorp 1759 och hade tidigare varit elev vid skolan. Efter att ha studerat i Lund återvände han till Varberg som ‘collega ‘ på skolan 1789 och tillträdde som rektor följande år. Han blev senare kyrkoherde i Laholm.

Collega var Herr Caspar Jonsson 32 år. Han var lantbrukarson och var född i Nösslinge 1769. Även han var tidigare elev vid skolan och efter att ha studerat och arbetat i Lund kom han till Varberg som ‘collega’ år 1800. Caspar Jonsson hade tjänsten fram till 1803 då han blev stadskomminister i Varberg, han blev senare kyrkoherde i Valinge 1813 där han var kvar fram till sin död 1852.

År 1801 fanns omkring 30 elever på skolan, alla var pojkar mellan c 9-18 år och de kom framförallt från Varberg men där fanns även elever från övriga Halland och västra Sverige. Arkivmaterial från skolan har bevarats och i en ‘Förteckning öfver Docenter’ finns namn på alla elever mellan 1611 fram till 1821. Listan uppger elevernas namn, födelseår och ort, faderns yrke, när de började och slutade på skolan, samt en summering av deras karriärer efter att ha slutat. År 1801 registrerades 12 nya elever på skolan i Varberg:

David Ekman, född 1782 i Kungsäter och son till en kyrkoherde.
Peter O Rhode, född 1786 i Uddevalla och son till en handelsman.
Magnus Rhode, född 1790 i Valinge och son till en kyrkoherde.
Carl O Marin, född 1789 i Ljungby.
Sven J Möller, född 1791 i Valinge och son till en ‘comminister’.
Peter Samuel Ekman, född 1787 i Kungsäter och son till en kyrkoherde.
Johan Bernt Colliander, född 1790 i Varberg och son till en handelsman.
Adolph Ekman, född 1790 i Kungsäter och son till en kyrkoherde.
Peter Gabriel Colliander, född 1792 i Varberg och son till en handelsman.
Birger Wadström, född 1790 i Veddige och son till en jordbrukare.
Johannes Kullen, född 1791 i Rolfstorp och son till en jordbrukare.
Jacob Olsson, född 1791 i Varberg och son till en stadsväktare.

Källor:
Varbergs Stadsförsamling, husförhör 1801-1807, AI:2 (www.arkivdigital.se)
Varbergs Läroverk DIa:1 (1611-1821) (www.arkivdigital.se)

Artilleristen Hedlund i Varberg år 1801

Artilleristen Eric Hedlund gifte sig år 1797 med pigan Maria Brandt år 1797 på Varbergs Fästning enligt kyrkoboken för Varbergs Slottsförsamling. De återfinns i husförhörslängden för Varbergs Stadsförsamling år 1801 ‘utom Söder Tull’ i Varberg. Eric Hedlund var då 36 år och hustrun Maria Brandt 54 år. Även hennes dotter Maria 21 år och hennes dotter, Chatarina som var född i Varberg i april år 1800 bodde hos Erik och Maria. Familjen bodde utom Södertull de följande åren fram till år 1803 men de försvinner sedan ur husförhörslängden för Varberg och det är inte kännt vad som senare hände med familjen.

Källor:
Varbergs Slottsförsamling C:1 (1718-1821), bild 95 (www.arkivdigital.se)
Varbergs Stadsförsamling, husförhör 1801-1807, AI:2 (www.arkivdigital.se)