Pråmmän, lots och båtförare i Varberg år 1801

Varberg var en handels- och sjöfartstad år 1801 och det avspeglas i husförhörslängden – ett flertal sjömän, kaptener och skeppare bodde i staden, men även flera pråmmän, en lots och en båtförare.

Varberg hade sju pråmmän eller pråmkarlar (stavat proman) år 1801, en pråm användes i ett hamnområde för att föra last till eller från andra fartyg och för transport av last.

Pråmmannen Hindrich Jungberg var 47 år gammal och bodde på första roten med hustrun Agneta Bergman 46 år. Enligt husförhörslängden var Hindrich även rotemästare i Varberg. Paret hade inga barn och Hindrich gick bort 1810 av ‘håll och styng’. http://wiki.genealogi.se/index.php?title=Sexman

Pråmmannen Börje Nilsson, 36 år, bodde på andra roten med hustrun Olena Lindgren 34 år och tre barn, Nils 3 år, Ingar Maria 5 år och Anna Lena 2 år.

Pråmmannen Jöns Svensson var 32 år gammal och bodde på femte roten med hustrun Eva Josephsdotter 34 år och barnen Carl Petter 1 år och Johanna Brita 4 år.

Pråmmannen Sven Johansson, 37 år, bodde på sjätte roten med hustrun Christina Olofsdotter 44 år och barnen Petter Elias 9 år, Johan Lorentz 7 år och Christina Albertina 4,5 år. Enligt husförhöret var även han rotemästare men det är noterat att han ‘är frånvarande’.

Pråmmannen Lars Kollberg var 67 år gammal och bodde på sjunde roten i Varberg med hustrun Christina Svensdotter 62 år. Paret hade inga barn och Lars gick bort omkring 1806.

Pråmmannen Anders Lundin, 52 år, bodde på åttonde roten med hustrun Engela Andersdotter 47 år och dottern Helena Benedickta 5 år. Anders blev senare väktare i Varberg och han gick bort 1825. Dottern kom att gifta sig med krukmakaren Anders Andersson.

Pråmmannen Pehr Börgesson var 41 år gammal och bodde på nionde roten med hustrun Börta Pehrsdotter 49 år och sonen Bengt 12 år. Pehr och Börta dog bägge i april 1826, sonen Bengt var då överupplysningsman vid Sjötullsbevakningen i Göteborg.

Lots i Varberg var Sven Hindrichsson som var 76 år gammal. Han bodde på andra roten med hustrun Giertrud Trullsdotter 80 år, dottern Börta 40 år samt fostersonen Niclas Wallander 14 år som var son till dottern Engela som gått bort ett par år tidigare. Sven gick bort 1811 och enligt bouppteckningen kallades han Sven Hindrickson Måse och var då titulerad sjöman. Han var nu änkling och hade två döttrar; Helena som var gift med timmerman Norling, och Börta som fortfarande var ogift. Niclas Wallander tjänstgjorde nu som lotsdräng i Göteborg. Börta ärvde allt efter fadern då hon ‘ensamt vårdat, skjött och uppehållit sin ålderstegne Fader i de senare 10 åren af hans lifsttid’.

Båtförare i Varberg var Olaus Kullenberg 42 år. Han bodde på sjätte roten med hustrun Bengta Berg 43 år och barnen Carl 21 år som var ‘sjöfarande’, Anna Chatarina 14 år, Ingri Brita 11 år och Olena 9 år. I senare källor beskrivs han som skeppare.

Källor:
Varbergs Stadsförsamling, husförhör 1801-1807, AI:2 (www.arkivdigital.se)
Bouppteckning 1812, Varbergs rådhusrätt och magistrat FIIa:4 (1811-1814), bild 560 (www.arkivdigital.se)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s