Skolan i Varberg år 1801

varbergs-laroverk-dia-1-1611-1821-bild-5Skolhuset i Varberg låg öster om kyrkan på nuvarande Drottninggatan och byggdes efter branden 1767 men dess historia kan spåras tillbaka till början på 1600-talet. Enligt Bexell var skolan eller läroverket ett tvåvåningshus av trä med rum för eleverna på övervåningen med ett undervisningsrum indelat i fyra läsavdelningar, och ett bibliotek med 158 böcker. Platsen för skolan är nu huset där bokhandeln ligger.

Skolan hade två anställda, en rektor med kollega. Rektorn hade i lön ’22 tunnor och 22 kappar spannmål, 4 lisp. smör och i penningar 9 r:d. 14sk. Banco’. De hade även en liten inkomst vid bröllop och andra högtider, ett ’årligt offer av staden’ samt några riksdaler av Peder Severinsson Skrivares testamente (Källa: Hallands Historia och Beskrifning av S. P. Bexell, 1817-19).

Rektor för skolan år 1801 var Pehr Mjöberg 42 år och han bodde där med hustrun Gustafva Erasmie 35 år och tre döttrar; Engela Fredrica 5 år, Carolina 4 år och Hinrica Maria som var endast 6 veckor då husförhöret gjordes. De hade även två pigor, Anna Chatarina 23 år och Brita Stina Moberg 33 år. Pehr Mjöberg var född i Gunnestorp 1759 och hade tidigare varit elev vid skolan. Efter att ha studerat i Lund återvände han till Varberg som ‘collega ‘ på skolan 1789 och tillträdde som rektor följande år. Han blev senare kyrkoherde i Laholm.

Collega var Herr Caspar Jonsson 32 år. Han var lantbrukarson och var född i Nösslinge 1769. Även han var tidigare elev vid skolan och efter att ha studerat och arbetat i Lund kom han till Varberg som ‘collega’ år 1800. Caspar Jonsson hade tjänsten fram till 1803 då han blev stadskomminister i Varberg, han blev senare kyrkoherde i Valinge 1813 där han var kvar fram till sin död 1852.

År 1801 fanns omkring 30 elever på skolan, alla var pojkar mellan c 9-18 år och de kom framförallt från Varberg men där fanns även elever från övriga Halland och västra Sverige. Arkivmaterial från skolan har bevarats och i en ‘Förteckning öfver Docenter’ finns namn på alla elever mellan 1611 fram till 1821. Listan uppger elevernas namn, födelseår och ort, faderns yrke, när de började och slutade på skolan, samt en summering av deras karriärer efter att ha slutat. År 1801 registrerades 12 nya elever på skolan i Varberg:

David Ekman, född 1782 i Kungsäter och son till en kyrkoherde.
Peter O Rhode, född 1786 i Uddevalla och son till en handelsman.
Magnus Rhode, född 1790 i Valinge och son till en kyrkoherde.
Carl O Marin, född 1789 i Ljungby.
Sven J Möller, född 1791 i Valinge och son till en ‘comminister’.
Peter Samuel Ekman, född 1787 i Kungsäter och son till en kyrkoherde.
Johan Bernt Colliander, född 1790 i Varberg och son till en handelsman.
Adolph Ekman, född 1790 i Kungsäter och son till en kyrkoherde.
Peter Gabriel Colliander, född 1792 i Varberg och son till en handelsman.
Birger Wadström, född 1790 i Veddige och son till en jordbrukare.
Johannes Kullen, född 1791 i Rolfstorp och son till en jordbrukare.
Jacob Olsson, född 1791 i Varberg och son till en stadsväktare.

Källor:
Varbergs Stadsförsamling, husförhör 1801-1807, AI:2 (www.arkivdigital.se)
Varbergs Läroverk DIa:1 (1611-1821) (www.arkivdigital.se)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s