Rådmän i Varberg år 1801

Enligt husförhörslängden för år 1801 fanns det sex rådsmän i Varberg. Rådmännen samt borgmästaren satt i stadens magistrat som ansvarade för Varbergs administration och styrelse.

Rådmannen Herr Carl Magnus Rosenström, 66 år som också var handelsman. Han bodde på tredje roten med hustrun Fru Anna Brita Berndtsson 46 år och sönerna Jean Berndt 15 år och Carl Magnus 13 år. Han hade även två drängar, Håkan som även var registrerad som ‘båtsman’ och Carl Conradsson, samt pigorna Maria Brita Jungberg 27 år och Bengta Andersdotter 24 år. Carl Rosenström gick bort 1807.

Rådmannen Herr Anders E Widell var 32 år och bodde också på fjärde roten i Varberg.

Rådmannen Herr Fredric Wittoff 66 år bodde på ‘Prästegården’ i fjärde roten i Varberg med hustrun Ingri Petronella Wessman 63 år och dottern Helena 35 år.

Rådmannen Herr Johan Petter Holmer, 58 år. Han bodde på femte roten med hustrun Fru Barbara Hjerton 52 år, sönerna Petter 28 år, Sven Lorentz 22 år och Jean Reinholtd 19 år och döttrarna Anna Barbara 27 år och Nora Christina 25 år, samt ‘mademoiselle’ Elisabeth Hjerthon 43 år. Han hade två pigor, Johanna Kiellander 21 år och Brita Andersotter 24 år och två drängar, Börge Pehrsson 29 år och Thore Pehrsson 84 år som hade ‘nåde bröd’ enligt husförhöret. Johan Petter Holmer blev sju år senare borgmästare i Varberg.

Rådmannen Herr Petter Gillberg, 68 år. Han bodde på sjätte roten med hustrun Fru Anna Maria Billberg 55 år. Peter Gillberg var född 1732 i Småland och hade varit rådman sedan 1780-talet men var framförallt även guld- och silversmed. Han hade en gesäll, Petter Kåhre 24 år och en lärogosse, Petter Broberg 17 år, samt en dräng och två pigor. Han gick bort 1806.

Rådmannen Herr Marcus Brunius, 56 år, som även var handelsman. Han bodde på sjunde roten med hustrun Fru Anna Chatarina Berndtsson 44 år, mademoiselle Helena Berndtsson 46 år och Brita Elisabeth Neuman 19 år. Han hade även två bodbetjänter, Carl Drantz 27 år och Martin Neuman 18 år, samt två pigor och två drängar.

Källor:
Varbergs Stadsförsamling, husförhör AI:2 (www.arkivdigital.se)
Varbergs kyrkoböcker CI:3 (www.arkivdigital.se)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s