Guld- och silversmeder i Varberg år 1801

Guldsmeden Sven Nyberg 80 år bodde på åttonde roten i Varberg år 1801 och hade en lärogosse, Nils Högrell 19 år. I tidigare husförhör står det att han även var silversmed.

Sven Nyberg var född 1722 och blev mästare i Varberg 1754. Enligt Albert Sandklef åtnjöt Sven Nyberg gott anseende i staden, han invaldes bl a bland stadens äldste, han var extra rådman och kapten över borgerskapets infanteri. Han var änkoman efter Christina Grimbeck sedan många år och hade åtminstone två barn, Margareta och Peter. Peter följde i faderns fotspår men dog i lungsot 1788 då han var 30 år gammal. Sven Nyberg gick bort i juli 1804 av ‘ålderdom’.

VM00614 https digital museum Vänersborg CC
CC by Vänersborgs Museum

Detta är troligen ett silverspänne från 1795 tillverkat av Sven Nyberg, det finns nu på Vänersborgs Museum.

Lärogossen Nils Högrell blev senare troligen en ganska känd guld och silversmed i Stockholm, han dog 1830: http://digitaltmuseum.se/011023784832/graddkanna

Samtida med Nyberg var rådmannen Herr Petter Gillberg, 68 år. Han bodde på sjätte roten med hustrun Fru Anna Maria Billberg 55 år. Peter Gillberg var född 1732 i Småland och hade varit rådman sedan 1780-talet men var framförallt även guld- och silversmed. Han hade en gesäll, Petter Kåhre 24 år och en lärogosse, Petter Broberg 17 år, samt en dräng och två pigor. Han tog över verkstaden efter guld- och silversmeden Peter Röding 1763 och var även gift med dennes dotter i sitt första gifte. Han gick bort 1806.

NM.0047956

CC by Nordiska Museet

Detta är en tumlare från 1790 tillverkad av Petter Gillberg. Den finns nu på Nordiska Museet i Stockholm.

Källor:
Varbergs Stadsförsamling, husförhör 1801-1807, AI:2 (www.arkivdigital.se)
Varbergs Historia, Albert Sandklef, 1963

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s